Page Nav

HIDE

Post/Page

Weather Location

Latest:

latest

திகோ/ தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலயத்தின் வர்த்தக தின விழா- 2012

திகோ/ தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலயத்தின் "வர்த்தக தின" நிகழ்வின் போது பெறப்பட்ட நிழல்படங்கள். இன் நிகழ்வின் போது சிறப்பு அத...


திகோ/ தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலயத்தின் "வர்த்தக தின" நிகழ்வின் போது பெறப்பட்ட நிழல்படங்கள். இன் நிகழ்வின் போது சிறப்பு அதிதிகளாக கலாநிதி.S.குணபாலன் (முகாமைத்துவ பொறுப்பாளர் ,தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்) மற்றும், ஜனாப்.K.M.முபாறக் (விரிவுரையாளர் ,தென்கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்) மற்றும் பாடசாலையின் அதிபர் திரு.S.இரவீந்திரன் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.