இன்று, அன்னை கண்ணகியின் கிராமப்பிரவேசத்தின் முன்னேற்பாடுகள்

Share:
தம்பிலுவில் கண்ணகி அம்மன் ஆலயத்தின் இவ்வாண்டுக்கான திருக்குளிர்த்திச் சடங்கு விழாவின் ஆறாம் நாள் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை   2017.06.09 அன்னை கண்ணகை மக்களின் குறை நிறைகளை நேரில் அறிய அன்னையின் அலங்காரத் தேரில் கிராமபிரவேசம்(ஊர்வலம்) இன்று நடைபெறவுள்ளது. இவ் ஊர்வலத்திற்கான ஊர்வலத்திற்கான ஏற்பாடுகளில் அன்னையில் ஊர்வலத் தேரின் முன்னே மங்கள நாதஸ்வரவாத்தியம் மற்றும் மேளவாத்தியம் மற்றும் காவடி மற்றும் இசை என்பன ஏற்பாடு செய்யப்படுள்ளது. இதற்கான முன்னேற்பாடுகள். 
No comments

இது பற்றி உங்கள் கருத்தை இங்கே எழுதவும் ....!