தம்பிலுவில் களுதாவளை ஸ்ரீ சிவலிங்கப்பிள்ளையார் ஆலய ஆனி உத்தர அலங்காரோற்சவ 7ம் நாள் திருவிழா

Share:
[NR]

தம்பிலுவில் களுதாவளை ஸ்ரீ சிவலிங்கப்பிள்ளையார் ஆலய வருடாந்த ஆனி உத்தர அலங்காரோற்சவம் - 2017 கடந்த 2017.06.20 திகதி செவ்வாக்கிழமை வாஸ்து சாந்தி கிரியையிடன் ஆரம்பமாகி 1ம் நாள் திருவிழா கடந்த 21.06.2017 அன்று இடம்பெற்று தொடர்ந்து 7ம் நாள் திருவிழா கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை 2017.06.27 அன்று இடம்பெற்றது. இதன் போது பெறப்பட்ட புகைப்படங்கள்.No comments

இது பற்றி உங்கள் கருத்தை இங்கே எழுதவும் ....!