தம்பிலுவில் ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய திருக்குளிர்த்தி உற்சவப் பெருவிழா 2017ன் அலங்கார வேலைகள்(Photos)

Share:
[NR]

தம்பிலுவில் ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய திருக்குளிர்த்தி உற்சவப் பெருவிழா  2017ம் ஆண்டில் ஆலயத்தில் தோற்றமும் மற்றும் ஆலயத்தில்  நடைபெறும் அலங்கார வேலைப்பாடுகளும் புகைப்படங்கள். ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை 45 புகைப்படங்கள்  இப் அலங்கார வேலைகளில்  ஈடுபடும் எமது 
தம்பிலுவில் பிரதேச அனைத்து இளைஞர்களுக்கும் எமது நன்றிகள்.


No comments

இது பற்றி உங்கள் கருத்தை இங்கே எழுதவும் ....!