Page Nav

HIDE

Post/Page

Weather Location

Latest:

latest

கஷ்டத்தின் மத்தியில் மாவட்டத்தில் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் இரண்டாமிடம் பெற்ற தம்பிலுவில் மாணவன்

ஐந்தாம் தரப் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் அம்பாறை, திருக்கோவில் கல்வி வலய தம்பிலுவில் கலைமகள் வித்தியாலயத்தைச் சேர்ந்த கிருபாகரன் புவிராஜ் அம...

ஐந்தாம் தரப் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையில் அம்பாறை, திருக்கோவில் கல்வி வலய தம்பிலுவில் கலைமகள் வித்தியாலயத்தைச் சேர்ந்த கிருபாகரன் புவிராஜ் அம்பாறை மாவட்டத்தில் 184 புள்ளிகளைப் பெற்று இரண்டாம் இடத்தை பெற்றுள்ளார் .