வெள்ளம்,மண்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நிவாரணம் சேகரிக்கு

Share:
வெள்ளம்,மண்சரிவினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கான நிவாரணங்களை தி௫க்கோவில் பிரதேச செயலகத்தினால் சேகரிக்கும் பணிக்கு சிறப்பாக ௨தவிய தி௫க்கோவில் பிரதேச வாழ் பொதுமக்களூக்கும் மற்றும் சிறப்பாக ௨தவிபுரிந்த வியாபாரிகள்,வர்த்தகர்களுக்கும் தி௫க்கோவில் பிரதேச செயலாள௫ம் ,கிராம ௨த்தியோகத்தர்களும் நன்றிகளை தெரிவித்து கொள்கின்றோம்.

No comments

இது பற்றி உங்கள் கருத்தை இங்கே எழுதவும் ....!