தம்பிலுவில் ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய வருடந்த திருக்குளிர்த்தி உற்சவம் - 2016

Share:
செந்நெல்லும் கமுகும் பசுந்தெங்கும் விளைந்திடும் தம்பிலுவில் பதிதனிலே வீற்றிருந்து மங்காப் புகழுடன் மக்களைக் காக்கும் கண்ணகித் தாயவளின் திருக்குளிர்த்தி உற்சவத்தில் கலந்து தாயவளின் அருளைப் பெற அனைவரையும் அழைக்கின்றோம். அனைவரும் வருக, அன்னையின் அருளைப் பெறுக.............

ஆரம்பம் - 2016.05.17
நிறைவு - 2016.05.23

No comments

இது பற்றி உங்கள் கருத்தை இங்கே எழுதவும் ....!