இவ் ஆண்டில் பொன்விழாக்கானும் திகோ/ வினாயகபுரம் மகா வித்தியாலயம்

Share:
1965 ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இவ் திகோ/ வினாயகபுரம் மகா வித்தியாலயமானது இவ்வாண்டில் 2015 ஆண்டில் புரட்டாதியில் தனது பொன் விழாவை சிறப்பாக கொண்டாட உள்ளது.