Sunday, June 07, 2015

கள்ளியந்தீவு ஸ்ரீ சகலகலை அம்மன் ஆலய எண்ணெய் காப்பு நிகழ்வுகள்.

திருக்கோவில் கள்ளியந்தீவு ஸ்ரீ சகலகலை அம்மன் ஆலய மகா கும்பாவிஷேகத்தினை முன்னிட்டு இடம்பெற்ற எண்ணெய் காப்பு நிகழ்வுகள்.