Page Nav

HIDE

Post/Page

Weather Location

Latest:

latest

திருக்கோவில் பிரதான வீதியில் காணி விற்பனைக்கு

அக்கரைப்பற்று பொத்துவில் பிரதான வீதியில் அமைந்துள்ள திருக்கோவில் 4 ஆம் பிரிவில் உள்ள பிரதான வீதியில் அமைந்துள்ள கடை , களஞ்சியசாலை  (60X20 )...

அக்கரைப்பற்று பொத்துவில் பிரதான வீதியில் அமைந்துள்ள திருக்கோவில் 4 ஆம் பிரிவில் உள்ள பிரதான வீதியில் அமைந்துள்ள கடை , களஞ்சியசாலை  (60X20 ) யுடனான  100 அடி நீளமும்  80அடி அகலமும் உடைய காணி விற்பனைக்கு உண்டு

தொடர்புகளுக்கு -  077 9109089
                                         0779810342