Page Nav

HIDE

Post/Page

Weather Location

Latest:

latest

திருக்கோவில் பிரதேச செயலகத்தில் இடம்பெற்ற இளைஞர் பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்களிப்பு

இலங்கை இளைஞர் பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்களிப்பு  (04.05.2013) ஆம் திகதி இலங்கை முழுவதுமாக இடம்பெற்றது.இதன் போது திருக்கோவில் பிரதேச ச...இலங்கை இளைஞர் பாராளுமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்களிப்பு  (04.05.2013) ஆம் திகதி இலங்கை முழுவதுமாக இடம்பெற்றது.இதன் போது திருக்கோவில் பிரதேச செயலகப் பிரிவில் வேட்பாளர்கள் வாக்களிப்பதையும் பிரதேச செயலாளர் எம்.கோபாலரெத்தினம் மற்றும் செயலக அதிகாரிகள் தேர்தல் கடமைகளில் ஈடுபடுவதை படத்தில் காணலாம்.படம்