Page Nav

HIDE

Post/Page

Weather Location

Latest:

latest

வெள்ள்த்தில் மூழ்கிக் காணப்படும் தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலயம்

திருக்கோவில் பிரதேசத்தில்  கடந்த இரண்டு நாளாகப் பெய்து வரும் அடை மழையின் காரணமாக தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலயம் திருக்கோவில் பிரதேச வ...


திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் கடந்த இரண்டு நாளாகப் பெய்து வரும் அடை மழையின் காரணமாக தம்பிலுவில் மத்திய மகா வித்தியாலயம் திருக்கோவில் பிரதேச வலையக்கல்விப் பணிப்பாளரின் அனுமதியுடம் இன்று தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது. வெள்ள்த்தில் மூழ்கிக் காணப்படும் தம்பிலுவில் மத்திய  மகா வித்தியாலயத்தின் நிழல்படங்கள்.