Page Nav

HIDE

Post/Page

Weather Location

Latest:

latest

பிரதேச சபைக்கு UNOPS மூலம் உழவு இயந்திரமும் பெட்டியும் வழங்கப்பட்டது

திருக்கோவில் பிரதேச சபையின் தவிசாளர் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க UNOPS நிறுவனத்தின் இலங்கைக்கான வதிவிடப்பிரதிநிதி திருக்கோவில் பிரதேச சபைக்கு உ...

திருக்கோவில் பிரதேச சபையின் தவிசாளர் கேட்டுக்கொண்டதற்கிணங்க UNOPS நிறுவனத்தின் இலங்கைக்கான வதிவிடப்பிரதிநிதி திருக்கோவில் பிரதேச சபைக்கு உழவு இயந்திரமும் பெட்டியும் வழங்கி வைத்தார்.